Afkondigings 31 Januarie 2021                          

 

  • Daar sal nie vandag en stellig ook nie volgende Sondag ’n erediens in ons kerkgebou wees nie.

Lidmate sal op die hoogte gebring word van enige verdere verwikkeling soos bv wanneer ons weer ’n erediens hier gaan hou en die aantal lidmate wat dit kan bywoon.

 

  • Die kerkkantoor sal DV weer eerskomende. Woensdag, 3 Februarie vanaf 09:30 tot so 11:00 vir die gerief van lidmate oop wees.

 

  • Gelukwense aan Senior Lidmate wat hierdie week verjaar:

 

Sr Ella van Belkum van Sewe Damme verjaar môre.

Sr Petro de Bruyn van Valley Court verjaar Woensdag

 

  • Ons dink aan sr Elna Nel van Flemmingpark en haar seun br Deon Nel en sy gesin van PJ Schoemanstraat. Sr Elna se seun en die broer van br Deon, is die afgelope week oorlede.

Dit is reeds die tweede van haar vyf seuns wat sy begrawe.

 

  • Ond dink ook aan Ouderling Koot en sr Jeoy Pretorius met die afsterwe van sr Jeoy se Moeder.

Mag Die Here julle ryklik troos !  

 

Ons bede is dat die Here van lewe en dood hierdie families in dié donkertyd, met sy liefde sal toevou!

 

VERJAARSDAE

 

Lidmate wat gedurende hierdie week verjaar – 31 Januarie 2021 tot 6 Februarie 2021


Hartlik geluk!

 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

 

Vandag

Miané Fouche – 051 451 1137

Elize Jordaan  – 076 834 4604

 

1 Februarie

Sr Ella van Belkum – 071 868 4464

 

2 Februarie

Sr Marie Coetsee – 082 835 6150

Diak Elize Heyns – 072 469 7778

Oudl Erik van Driel – 083 287 1047

 

3 Februarie

Sr Petro de Bruyn – 082 386 4663

Philip Nel – 061 407 6525

 

4 Februarie

Sr Heleen Klopper – 051 436 6602

 

5 Februarie

Oudl Francois van Niekerk – 082 769 7196

Br Henk Venter jnr – 082 391 7987

 

6 Februarie

Br Abie Kruger – 082 339 1839

Sr Theunette Kruger – 082 546 4601

Br Manie Wilken – 083 949 8645