DIE EREDIENS VANOGGEND

Ds Kobus en gesin is vandag met verlof uitstedig. Ons gun hom hierdie klein blaaskansie van harte! Ons is baie dankbaar dat ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn vanoggend die erediens hier sal lei en ons bid hom en sr Petro die seën van die Here toe!

Ons dra ook ons grootste dank en waardering oor aan dr Frans wat so ywerig help met huisbesoeke, veral in die vakante wyke Eeufeesweg, Jan Wilken-straat. Langenhovenpark 1 en Rayton. Ons is dankbaar dat die Here nog aan hom die gesondheid en krag gee om op hierdie wyse ook die Evangelie in lidmate se huise in te dra!

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Jesaja 18

Teksvers:

Jes 18:4

God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.

Voorafsang:

Liedboek 169:1-3

Sang:

Psalm 33:11
Psalm 93:1-4
Psalm 38:1,17
Skrifberyming 9-1:1,11
Psalm 33:8,9
Psalm 68:9,16

DEURKOLLEKTES

Vandag word die deurkollektes vir die KERKBLAD afgesonder en volgende Sondag sal die deurkollektes vir die Pro Ecclesia-beursfonds opgeneem word. Die kollektes onder die diens is soos altyd bestem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid.

GEEN AANDDIENS VANAAND

As gevolg van die skoolvakansie, sal daar nie vanaand ’n aanddiens in ons kerkgebou gehou word nie. Die suidelike Gereformeerde Kerke hou wel vanaand om 18:00 ’n gesamentlike diens in die kerkgebou van die GK Bloemfontein-Suid.

KATKISASIE EN BYBELSTUDIE

Die skole heropen weer e.k. Dinsdag en daarmee saam neem ons kerklike aktiwiteite ook weer ’n aanvang.

Die katkisasieklasse vir die Hoërskooljongmense begin weer Woensdag en die Bybelstudiegroepe hervat hul werksaamhede DV Donderdag om 09:30 en 18:30.

Die Belydenisklas trek Vrydag en Saterdag by die kerksaal saam om hulle te slyp vir die ondervraging deur die Kerkraad wat DV Woensdag 17 Oktober gaan plaasvind! Sterkte aan hulle en dankie aan ds Kobus vir sy toewyding!
Die Laerskoolkinders se klasse hervat weer volgende Sondagoggend na die erediens.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

07 Okt:

Andries Jansen van Vuuren jnr – 051 444 5944
Br Jan-Hendrik Steyn – 082 052 0421

08 Okt:

Br Joubert Horn – 072 111 8301
Kaylee Grobler – 072 504 2518
Lientjie van der Berg – 084 588 4324

09 Okt:

Sr Ricka Venter – 082 202 4355

11 Okt:

Sr Antoinette Coetzee – 051 436 2698
Br Dieter de Bruin – 083 325 1160

12 Okt:

Br Willem Bonthuys – 074 453 7347
Sr Magda Erwee – 079 525 3287
Jaco Kirstein – 082 881 4060
Sr Rina Smith – 082 772 9083

BOTSHABELO-KOORFEES

Die Botshabelo-Koorfees word op 12 Oktober 2018 om 18:00 by die NG Kerk Berg-en-Dal gehou. Dit is ten bate van die Botshabelo Jeug-kampterrein.

Kaartjies kos R40 en is beskikbaar by hul Kerkkantoor of skakel Cicile Strauss by 083 395 2240.

Die prys sluit ligte verversings soos bredie, potbrood en motoho asook koeksisters in.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Geliefdes, hierdie beloftes
(Hy sal vir ons ’n God wees en ons sal Sy volk wees)
is ook vir ons.
Laat ons ons dan reinig van alles
wat liggaam en gees verontreinig,
en ons in gehoorsaamheid aan God,
volkome aan Hom toewy.
II Kor 7:1NAV