GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Vandag word die Voorbereidingsdiens met die oog op die viering van die Sakrament van die H Nagmaal gehou. Na die Nagmaalsdiens volgende Sondag, 16 September, word die gebruiklike en baie aangename Gemeente-ete in die kerksaal bedien.

Die koste beloop R40 per volwassene en Hoërskool-jongmens en R20 vir Laerskool-kinders. Kleuters eet gratis. Teken asseblief u naam op die BLOU vorm aan indien u die geselligheid wil bywoon. Alles word voorsien behalwe drinkgoed waarvoor elkeen vir hom/haarself moet sorg asseblief. Die geld kan verkieslik voor die tyd in die Kassie gemerk “Sustersbydrae” geplaas word.

Die Sustersbestuur is besig om van bank te ve-ander sodat elektroniese inbetalings vir eers nie gedoen moet word nie. Die geld kan ook tydens die ete afgedra word.
Twee gesinne wat nuwe intrekkers is, sal ook verwelkom word. Hulle is die gaste van die Kerkraad en hoef niks te betaal nie, maar moet asseblief net hul eie drinkgoed saambring.

LITURGIE VANOGGEND

Skriflesing:

Openbaring 1:1-20

Teksverse:

Openbaring 1:12,13

12Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien

13en tussen die lampe Iemand soos die Seun van die mens. Hy het ‘n lang kleed aangehad en ‘n goue band om sy bors gedra.

Voorafsang:

Skrifberyming 12-3:1,2; 12-5

Sang:

Psalm 105:1,3
Psalm 25:5,6
Psalm 134:4
Psalm 105:5
Skrifberyming 14-2:1,2

DEURKOLLEKTES VANDAG

Vandag se deurkollektes is bestem vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg en volgende Sondag met Nagmaal sal die deurkollektes vir die GKSA se Sustentasiefonds afgesonder word. Die kollektes onder die diens word soos altyd vir die Dia-konie se Kas van Barmhartigheid opgeneem.

DIE SAKRAMENT VAN DIE HEILIGE DOOP

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend bedien aan Winay Venter, Verbondsdogtertjie van br Philip en sr Reinette Venter van Heliconpark 9.

Ons wens hulle van harte geluk en bid dat die Here hulle hulle dié Doopbelofte tot die red van Sy naam sal nakom!

BEVESTIGING VAN BROEDERS OUDERLINGE

Die name van die volgende broeders word ter approbasie aan die Gemeente voorgehou sodat hulle in bepaalde wyke kan dien:
Br NC (Nico) Beek, Serenitas 113 – wyk Cachetstraat
Br GA (Gert) Venter, Helio-graafstraat 5 – wyk Lucas Steynstraat.

Beide broeders het die roeping opgevolg en sal DV vanaand tydens die erediens in hul amp bevestig word. By dieselfde geleentheid sal eervolle losmaking uit die amp verleen word aan oudll Jan Beyers (Cachet-straat) en Jurie Geldenhuys (Lucas Steynstraat).

Ons bedank graag laasgenoemde twee broeders vir die tyd wat hulle as ouderlinge gedien het en wens hulle Gods rykste seën toe op hulle lewenspad!

TEEBEDIENING VANOGGEND

Terwyl die katkisasie vir Voorskoolse en Laerskookinders direk na die diens aan die gang is, sal daar terselfdertyd ook weer teebediening by die kerksaal wees waarheen alle lidmate van harte uitgenooi word.

Dit is vanoggend die beurt van wyk Eeufeesweg om tee te skink. Daar is tans nie ’n ouderling vir daardie wyk nie, maar dr Frans de Bruyn wat gereeld in daardie wyk huisbesoek doen en sr Petro, het ingewillig om die leisel oor te neem waarvoor ons baie dankie sê!

Volgende Sondag met Nagmaal word die Gemeente-ete gehou sodat daar dan nie teebediening gaan wees nie. Vandag is dus die laaste teedrinksessie van die derde kwartaal. Volgende kwartaal begin dié geleentheid op Sondag 14 Oktober wanneer dit die beurt is van wyk Jan Wilken-straat waar daar ook nie ’n ouderling is nie!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. Baie hartlik geluk! Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

09 Sep:

Br Willem Ackerman snr – 082935 3858
Martinette Cronjé – 082 771 2270
Sr Alta Edwards – 072 374 2700

10 Sep:

Sr Izette du Plessius – 051 436 8327
Sr Murcia Patterson – 083 500 7136

11 Sep:

Danique Maddocks – 064 407 3100

12 Sep:

Br Nardus Mostert – 078 412 6708
Sr Risna Opperman – 082 808 6470
Sr Marietjie Redelinghuys – 051 436 6034
Sr Minnie Theron – 084 245 3250

13 Sep:

Br Chris Buys – 083 533 2639

14 Sep:

Br Jurgens Naude – 076 451 6896
Br Fanus van der Walt – 082 333 8163
Sr Annelie van Wyk – 084 585 8882

15 Sep:

Sr Ella van Straaten – 083 709 0722

SR BABA BOSHOFF OORLEDE

Met leedwese word die afsteerwe bekend gemaak van dr Johanna Magdalena Susanna Boshoff née Nel
van Siësta in die ouderdom van 90 jaar en nege maande. Sy is Vrydagaand oorlede nadat sy die afgelope tyd ongesteld was en baie verswak het.

Sy het in 2015 vanaf Centurion by ons aangesluit. Sy en haar eggenoot,wyle ds H J Boshoff het as pastoriepaar vanaf 1949 toe hy in GK Piet Retief bevestig is, ook in Philipstown, Petrusburg, Bersig, Laeveld, Theunissen en Brandfort gedien waar hy in 1985 emeriteer het.

Ds Boshoff is op 2 Mei 1990 oorlede. Ons dank die Here vir haar lewe en ons dink aan haar kinders, veral sr Geert en br Piet Mosca van Stradfordstraat in hierdie dae.

Mag die Here hulle ryklik vertroos! Begrafnisreëlings is nog nie bekend nie.

GLASE GESKENK DEUR ’N LIDMAAT

Die volgende lidmate se glase wat ’n anonieme lidmaat skenk, is in die voorportaal beskikbaar. Neem gerus u glas. ’n Familielid of ’n vriend of kerkraadslid kan dit ook vir hulle neem asseblief. Dis regtig iets besonders!
Elsie Coetzee
Kobus Coetzee
Wilhelm van der Walt

VERSORGINGSDAME BENODIG

Oudl Dirk Coetzee meld dat hulle baie dringend op soek is na ’n inwonende versorgingsdame wat sr Priscilla se skoonmoeder van 94, wat kanker onderlede het, kan versorg.

Skakel sr Prisicilla by 083 511 9468 indien u van iemand weet wat hulle behulpsaam kan wees of as iemand kans sien om dit self te doen!

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid:

Sr Olivia Badenhorst en haar dogter sr Ciska Badenhorst en gedoopte kind, Gerrit Badenhorst, woonagtig te Bella Donna 8, Lilyvale, in die wyk Rayton.

Ons heet hierdie gesin van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hulle baie gelukkig hier sal wees!

OORLYE VAN EGGENOOT OF FAMILIELID

’n Fasiliteringsessie (dis nie berading nie!) word beplan om die proses van hartseer/droefheid te ondersteun, waar ’n familielid of eggenoot/eggenote oorlede is.

Dit is ’n eenmalige byeenkoms waarby persone in groepbesprekingsverband gaan deelneem. Dit word in Afrikaans aangebied en sal vir twee ure op ’n Sondagmiddag vanaf 16:00 tot 18:00 plaasvind.

In die voorportaal is daar inligtings-pamflette beskikbaar. Skakel asseblief vir oudl Dirk Coetzee by 082 784 1993 vir meer inligting.

MEESTERPOTKOMPETISIE

Soos belowe doen ons kortliks verslag van die baie geslaagde Meesterpotkompetisie van verlede Saterdagaand. Al die lidmate wat dit bygewoon en heerlik aan die geregte gesmul het, het die aand besonder baie geniet! Daar het ’n baie aangename gees geheers en die reuke van die verskillende potte was aptydwekkend!

Die wenner van die Meesterpot (daar was agt inskrywings!) was, soos verlede jaar, weer Jorrie, Naomie en Nanette Jordaan met hul pot genaamd Jakob se verneukpot (koedoe). Tweede was Tian van der Bijl met sy Viervingerpot, gevolg deur Hannes van Jaarsveld en Pieter Knoester se Saamstaanskenkelpot wat derde was.

Die ander potte was Gert Jordaan snr se skaapskenkelpot, Gerhard Landman se skenkel- en groen-bonepot, Gabbie Landman se warm hoenderpot, Petr Havenga wat verantwoordelik was vir die studente se hoenderpot en Louwrens de Beer se vispot. Louwrens was ook in beheer van die groot “koshuispot” genaamd Verlore skaapkerriepot wat volgens die resep van verlede jaar se wenpot gemaak is.

Ongeveer 150 porsies kos is verkoop en die 20 wat oorgebly het is aan Bloem Shelter geskenk.Andries Jansen van Vuuren jnr van Dupreezstraat het self die sjokolade gemaak en verskaf!

Ons wil nogmaals ons grootste dank uitspreek teenoor oudl Louwrens de Beer en sy span van die Gemeentefunksiekommissie vir die puik reëlings asook al die deelnemers en al die lidmate wat dit so goed ondersteun het en ook vir diegene wat so mooi en fluks help opruim het!

Baie dankie!

GEDAGTE VIR DIE WEEK
Hy (God) sê:
“Op die regte tyd
het Ek jou gebede verhoor,
en op die dag van redding
het Ek jou gehelp” (Jes 49:8)
Kyk, nou is dit die regte tyd
nou is dit die dag van redding.
II Kor 6:2 NAV