ONS HET NOU OOK ’N FACEBOOK !

Facebook is die volgende uitbreiding van ons nuwe webblad.  Die Nuusbrief, funksies, persoonlike nuuswaardighede, en selfs die preke is beskikbaar.

Om hierdie fasiliteit suksesvol te maak, sal dit waardeer word indien lidmate die volgende skakel gebruik:

https://www,facebookcom/gkbfnnoord/ of selfs by GK BFN noord op Facebook in te skakel.

Sodra u dit “like” sal u gereeld inligting ontvang.

U kan gerus ook enige nuus of inligting op Facebook meedeel.

Br Dirk wil graag persone betrokke kry om hierdie aangeleentheid te help hanteer.

Hulle sal opleiding daarvoor ontvang.Indien iemand belangstel, kontak br Dirk by 082 784 1993 of dirk@gkbfnnoord.co.za asseblief.

LITURGIE VANOGGEND

  Skriflesing:

Johannes 7:53-8:11

Teksverse:

Johannes 8:10,11:

” Toe het Hy regop gekom en vir haar gevra: “Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?”
“Niemand nie, Here,” sê sy. Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.”

Sang voor die erediens:

Liedboek 203:1,2

Sang tydens die erediens:

Psalm 8:1-4

Psalm 25:2,5

 Skrifberyming 5-3:4,5

 Skrifberyming 11-2:1,2,4

DEURKOLLEKTES

Vandag se deurkollektes sal vir die GKSA se Thusofonds opgeneem word.

Die Thusofonds is deur die Algemene Sinode in die lewe geroep om emerituspredikante uit die jonger kerke (dit is die voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn) te help versorg.

Volgende Sondag se deurkollektes is bestem vir die GKSA se Sustentasiefonds.

TEEBEDIENING

Soos gewoonlik, sal daar weer vanoggend na die diens tee, koffie en vrugtesap by die kerksaal bedien word.

Alle lidmate word van harte uitgenooi.

Dit is vandag die verantwoordelikheid van wyk Paul Rouxstraat en volgende Sondag is dit die beurt van wyk Pentagonpark.

Ons bedank weereens almal wat hierdie taak so spontaan en entoesiasties uitvoer.

KOFFIEHOEKIE

Sr Ester Botha laat weet dat die Sustersbestuur voortaan, gelyktydig met die teedrinkery, lekker koffie by die koffiehoekie in die kerksaal teen R5 gaan verkoop.

Om dié nuwe aksie af te skop, gaan hulle vandag aan al die susters ’n beker koffie gratis aanbied!  Hartlik geluk aan die Sustersbestuur met hierdie inisiatief.

HARTLIK GELUK AAN..

Sarica Coetzee van Henry Faganstraat, met haar huwelik verlede Saterdag, 5 Mei, met Wian Coetzer.

Mag die Here hierdie huwelik ryklik seën! 

Baie geluk ook aan haar ouers, br Jannie en sr Clarissa Coetzee!!

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

13 Mei:

Reinhardt Coetzer – 076 540 1364

Br BJ Vorster – 076 136 0487

14 Mei:

Oudl Pieter Knoester – 083 461 4128

19 Mei:

Br Johan Aucamp – 079 492 2131

Joas Kruger – 083 660 2997

Br Diederich du Plessis – 082 334 4648

ONS DINK AAN…

Br Piet en sr Rita du Preez van Hillandale nadat sr Rita ernstig in ’n motorongeluk beseer is en in MediClinic behandel word.

Ons dra hulle op aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader dat Hy hulle elke dag in liefde en genade sal dra, Sy nabyheid sal belewe en dat Hy die nodige herstel sal skenk !

TEEGESELLIGHEID VIR DR FRANS DE BRUYN

Sr Petro de Bruyn nooi alle lidmate hartlik uit om op Sondag 27 Mei (oor twee weke) na die oggenddiens verversings in die kerksaal te kom geniet ter viering van dr Frans de Bruyn se 80ste verjaarsdag op 29 Mei.

Skryf u naam op die blou vorm wat in die voorportaal is, sodat sy kan weet vir hoeveel mense om reg te maak.

DR FRANS DE BRUYN HET TIKWERK OM TE DOEN.

Dr Frans de Bruyn het privaat tikwerk wat hy wil laat doen.

Dis sowat 300 bladsye en enigeen wat belangstel om hom met vergoeding te help, kan hom kontak by 082 776 6826

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Al  sou ek die tale van

mense en engele spreek,

en ek het nie die liefde nie,

dan het ek ’n klinkende metaal

of  ’n  luidende   simbaal   geword.

I Korinthiërs  13 :1 OAV