DIE EREDIENS VANOGGEND

Ds Kobus, Ester en Maarten behoort teen dié tyd reeds in Nederland te wees en ons gun hulle ’n aangename kuier by Nico en Adrie! 

Ons is besonder dankbaar en bevoorreg dat prof Rantsoa Letsosa vanoggend die erediens gaan lei. 

Prof Rantsoa is die dekaan van die Fakulteit Teologie aan Universiteit die Vrystaat.

Hy was verbonde aan die Teologiese Skool van GKSA te Potchefstroom. 

Hy het sy Loopbaan begin as predikant van die Gereformeerde Kerk Boskop voordat hy as professor in Praktiese Teologie te Teologiese Skool Potchefstroom beroep is. 

Hy het ook as vise-rektor van Noordwes Universiteit, Potchefstroom gedien voordat hy as dekaan in Bloemfontein aangestel is. 

Ons  heet hom en sy eggenote, sr Lydia van harte welkom en bid prof Rantsoa die seën van die Here toe met die verkondiging van Sy Woord vanoggend en dat die Here hom elke dag naby sal wees en sal begenadig om dié verantwoordelike werk as dekaan tot die ere van Sy naam uit te voer!

Ons hulpdienspredikant, dr Frans de Bruyn sal DV  volgende Sondag en ook die 30ste Junie die eredienste hier waarneem. 

Ds Kobus sal DV Maandag 1 Julie weer terug wees!

LITURGIE VAN VANOGGEND SE EREDIENS

Skriflesing:

Handelinge 4:1-31

Teksverse:

Handelinge 4:1-31

Sang tydens die erediens:

Psalm 8:1,2,3,7

Psalm 119:1,2

Psalm 20:1,2,3,5

Psalm 9:1,2,3,4,7

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid terwyl die deurkollektes bestem is vir die Gereformeerde Kerk van SA se Emeritaatsfonds.

Volgende Sondag sal die deurkollektes vir die Gereformeerde Kerk van SA se Ekumenisteitsfonds afgesonder word.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.  Baie hartlik geluk! 

Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

17 Junie:

Sr Nicole Pieters – 083 461 6677

19 Junie:

Sr Annelize van der Poel – 082 940 4620

20 Junie:

Br Stephan Venter – 072 394 9752

Br Zander du Toit – 073 241 8173

21 Junie:

Br Johan Myburgh – 082 773 9911

22 Junie:

Sr Cecilia Calitz – 078 422 0541

Sr Magda de Beer – 082 789 6793

Br Wikus van der Walt – 082 411 4445

HARTLIK GELUK AAN ….

Br Piet du Preez van Hillandale met die pragtige internasionale prestasie van sy kleinseun, Stuart White. 

Stuart is die 17-jarige seun van David en Jean White en neem al geruime tyd aan die Formule 4-renne deel om saam met gesoute jaers sy stem dik te maak en een na die ander rekord te verbeter! 

Hy neem Dinsdag weer as lid van die Formule 4-span in Le Mans Frankryk deel. 

Ons beste wense vergesel hom op sy toekomstige wedrenne wat die sleutel tot Formule 1.

Ons dank die Here vir dié talent!

Oudl Wikus en sr Hettie Vorster met die geboorte van hul eerste agterkleinkind, André van der Linde, wat weliswaar twee maande te vroeg gebore is. 

Die baba is die seuntjie van André en Alecia van der Linde en kleinseun van André en Tersia van der Linde van Bethlehem. 

Ons bede is dat die Here hom en sy ouers altyd naby sal wees, dat hy gou sterk sal word en baie vreugde aan almal sal verskaf.

LIDMAATREGISTER

Opgeneem in die Gereformeerde Kerke vanuit die NG Kerk

Sr Ria Kruger van Carel van Pletzenlaan 3, Estoire.

Ons heet sr Ria van harte welkom in ons Gemeente!  Mag sy baie gelukkig hier wees!

NUUS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE VAN SUID-AFRIKA

BEROEP ONTVANG

Ds FJ (Fritz) Potgieter van Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suid na Gereformeerde Kerk– Rietvallei as mederaar.

BEROEP AANVAAR

Prop JD (Juan) Mienie na Gereformeerde Kerk Zeerust

KERMIS 1 JUNIE 2019

Ons is besonder  dankbaar om mee te deel dat die netto-inkomste van die onlangse Kermis na ’n stewige bydrae, aangegroei het na R54 625.

Ongelooflik!

BOTSHABELO KLEUTERSKOOL

Sr Ester Botha wil graag die nood van hierdie Kleuterskool van die Gereformeerde kerk Botshabelo onder ons aandag bring:

Baie goeie werk word hier ge-doen, maar hulle het dit nie breed nie en daarom doen sy ’n vriendelilke beroep op ons lidmate vir

enige bydrae soos warm klere en skoene vir kleuters, speelgoed, skryfbe-hoeftes en dies meer. 

Kontantbydraes is natuurlik altyd baie welkom!

Plaas dit in die voorportaal en merk duidleik dat dit vir die Kleuterskool bedoel is. 

Sr Ester sal dit verder hanteer wanneer hulle terug is van Nederland. 

Baie dankie by voorbaat!!

OMGEEBOEKIE 2019

Bring asseblief enige foutiewe inligting onder die aandag van sr Vanessa van der Walt van Woodland Hills

en/of stuur ’n foto van u gesin aan haar. 

E-pos-adres is: info@gkbfnnoord.co.za of skakel haar by 079 890 4234.  

INTEKENING OP DIE KERKBLAD

Die huidige termyn vir intekening op die KERKBLAD verstryk die einde van Junie 2019. 

Indien daar lidmate is wat nog graag daarop wil inteken (en ons wil dit baie sterk aanmoedig!) moet hulle die skriba voor die einde van Junie in kennis stel.  Huidige intekenare se intekening word outomaties hernu, behalwe as die skriba die teendeel verneem.

GEDAGTE VIR DIE WEEK

1Omdat julle kinders van God is en  Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. 

2Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad

en om ons ontwil sy lewe as ’n offergawe

gegee het, ja, ’n offer wat vir God aanneemlik was.

Efesiërs 5:1,2 NAV