VANOGGEND SE EREDIENS WORD WAARGENEEM DEUR DR FRANS DE BRUYN

Skriflesing:

Numeri 12

Teksvers:

Numeri 12:1

Mirjam en Aäron het vir Moses aangespreek oor die Kussitiese vrou wat hy gevat het,

want hy het met ‘n Kussitiese vrou getrou

Sang voor die erediens begin:

Liedboek 184:1,4

Sang tydens die erediens:

Psalm 98:1,2

Psalm 130:1,2,3

Psalm 119:7

Psalm 87:2,3,4,5

Psalm 72:6,9,10

Ons is vanoggend weereens besonder dankbaar en bevoorreg dat ons hulpdienspredikant,

dr Frans de Bruyn,die erediens gaan lei. 

Ons bedank graag vir dr Frans en ons bid hom die seën van die Here toe by die Woordverkondiging

en ook baie seën aan hom en sr Petro in hul daaglikse handel en wandel!

Ds Kobus is vandag nog met verlof, maar sal DV môre weer sy werksaamhede hervat. 

Ons vertrou dat hulle die tydjie in Nederland baie geniet het!

Ds Kobus sal DV volgende Sondag weer die erediens waarneem. 

KOLLEKTES

Die kollektes onder die erediens word soos altyd opgeneem vir die Diakonie se Kas van Barmhartigheid

terwyl die deurkollektes bestem is vir die Pres Kruger Kinderhuis te Reddersburg.

VolgendeSondag sal die deurkollektes vir die GKSA se Kas Teologiese Studente te Potchefstroomafgesonder word.

VERJAARSDAE

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week. 

Baie hartlik geluk!  Ontvang ons allerbeste seënwense vir die nuwe lewensjaar!

1 Julie:

Br Bruce Blair – 084 575 5015

Sr Minnie van der Walt – 076 840 0713

02 Jul: Almero van der Bijl – 082 780 9717

3 Julie:

Sr Suzél Lessing – 072 388 7784

Br Hugh Mclean – 072 455 8484

Sr Ronél Pretorius – 083 462 0958

Br Theo Robbertse – 083 260 4132

Sr Zandra van der Walt – 051 436 3400

4 Julie:

Sr Corlia van Heerden – 072 875 1245

5 Julie:

Sr Christa Beyers – 0833290 2907

6 Julie:

Sr René Barnard – 072 855 3867

Louis Steyn jnr – 051 436 1290

ONS DINK AAN ….

Sr Rosalien Roode van Whitesweg met die heengaan van haar skoonsuster,

sr Anna-Mart van der Walt, eggenote van ds Deon van der Walt van Gereformeerde Kerk Oudtshoorn.  Ds Deon is ’n oudlidmaat van ons Gemeente. 

Ons harte gaan uit na sr Rosalien, ds Deon en sy seuns. 

Mag ons Hemelse Vader die familie ryklik vertroos!

BELANGRIKE DATUMS IN DERDE KWARTAAL ….

Dinsdag 9 Julie        

Skole heropen vir derde kwartaal

Woensdag 10 Julie

Katkisasie vir Hoërskooljeug begin

 Studentebybelstudie begin

Donderdag 11 Julie

 Bybelstudie begin om 09:30 en 18:30

Sondag 14 Julie 

Katkisasie vir laerskoolkinders begin.  Les 15

Teebediening wyk Paul Rouxstraat is verantwoordelik daarvoor.

 Aanddienste hervat weer om 18:00

Maandag 15 Julie – Egskeidingbediening begin

Vrydag 9 Augustus

Openbare Vakansiedag: Nasionale Vrouedag

Sondag 11 Augustus

Langnaweek: Geen aanddiens nie

Sondag 18 Augustus 

Breë Kerkraadsvergadering na aanddiens

Saterdag 24 Augustus

Potjiekosaand

Sondag 08 September 

Voorbereidingsdiens

Katkisasie vir Laerskoolkinders sluit

Diakonie vergader 17:00 in kerksaal

Ouderlinge vergader na aanddiens in kerkgebou

Woensdag 11 September

Katkisasie vir Hoërskooljeug sluit

Sondag 15 September 

NAGMAAL

Gemeete-ete om 11:30

Donderdag 19 September 

Bybelstudie sluit

Vrydag 20 September 

Skole sluit

Dinsdag 01 Oktober

Skole heropen

KERKBLAD

Die Junie-uitgawe vir intekenare beskikbaar

EGSKEIDINGBEDIENING BEGIN 15 JULIE 2019

Kom sluit by ‘n groep aan wat weekliks vir 13 weke bymekaar kom.

Ervaar dat ander persone dieselfde beleef.
Slegs fasilitering en geen berading !

Bring jou kinders saam ! Sessies vir hul ook beskikbaar. 

Begin datum: Maandag 15 Julie 2019 Tyd: 18h00 tot 20h00

Plek: Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Noord

Vir meer inligting en registrasie kontak: Dirk Coetzee –  selfoon: 082 784 1993

Vertel vir jou familie en vriende daarvan !

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Vra julle voortdurend af of iets

vir die Here aanneemlik is

Efesiërs 5:10NAV