Goeienaand almal.

Ek het die regulasies pas ontvang.

GKSA – DRINGENDE KENNISGEWING NR 2

Eredienste is inderaad vir twee weke verbode.

Regulasie 36.3 lui: “All social gatherings including faith based gatherings are prohibited for two weeks, after which this provision will be reviewed”.

Besoeke aan hospitale en ouetehuise is ook verbode, except to the extent and in the manner directed by the relevant cabinet minister. Dit beteken dat die betrokke minister direktiewe in die verband sal uitvaardig wat saam met die regulasies loop totdat dit opgehef word. Tans is geen sodanige direktiewe uitgereik nie.

Goeienag.

Cassie

Ds. Cassie Aucamp

Gereformeerde Kerk Andeon

anberg@absamail.co.za

082-377 1112

IMG_2211