Predikant: Ds Kobus Botha – 082 410 7447

Orrelis: Lourie Coetzee

Diakonie: Voorsitter – Muller Heyns – 072 469 7778

 

Susters: Voorsitter – Ester Botha 072 784 9451

 

Bybelstudie: Hennie de Bruin – 082 335 2030

 

 

Lesotho Gemeentes: Dirk Coetzee – 082 784 1993

 

Skriba & Admin:  Pieter du Plessis (Tydelik)

Kerkkantoor: 051 436 2932/082 570 1804

Kantoor-ure: Maandae 15:00 tot 18:00; Woensdae & Vrydae 08:00 tot 11:00

Webblad & Facebook: 

Dirk Coetzee – dirk@gkbfnnoord.co.za

Francois Venter – info@gkbfnnoord.co.za

Kassier:   Hannes Fourie – 082 923 5412

Koster:   Pieter du Plessis 082 570 1804/051 436 8327

Evangelisasie & Bedienings: Dirk Coetzee -082 784 1993

 

Katkisasie: Hennie de Bruin – 082 335 2030