Die erediens word vandag deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Die HERE groet ons met Sy seën !

Sang voordat die erediens begin.

Liedboek 168: 1, 2 & 3

Lofsang

Psalm 111: 1, 2 & 4

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Exodus 20

Sang

Liedboek 334: 1 tot 4

Gebed

Sang

Psalm 36: 2

Skriflesing

Matteus 6: 9 tot 13; Johannes 21: 15-19

Teksvers:

Matteus 6: 9b

Prediking

Slotsang;  

Skrifberyming 10-2

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

Ons sing saam: AMEN, AMEN, AMEN

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Sustentasie word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

KATKISASIE/TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasieklasse vir die voorskoolse en laerskool-kinders vanoggend aan die gang is, sal daar weer teebediening in die kerksaal wees waarheen almal van harte uitgenooi word.

Dit is vanoggend die beurt van wyk Eeufeesweg en ons bedank almal wat daarmee behulpsaam is.

Volgende Sondag  sal wyk Fichardtpark DV aan die beurt kom.

ONS DINK AAN…

Br Piet Pretorius van Woodlands wat ‘n delikate oogoperasie ondergaan het.

Ons bid vir hom en sr Franrien die nabyheid van die Here toe.

KLERE VIR LESOTHO-GEMEENTES

Daar bestaan ‘n groot behoefte in die Lesotho-gemeentes vir bruikbare klere. Indien daar lidmate is wat van hulp kan wees hiermee, kan u vir Dirk Coetzee kontak by 082 784 1993.

LIDMAAT TER APPROBASIE AS DIAKEN

Die naam van sr Retha Britz van Totiusstraat 22 word ter approbasie aan die Gemeente voorgehou om te dien as diaken.

Sr Retha het die roeping opgevolg en sal DV op 29 Mei tydens die erediens in die amp van diaken bevestig word.

TOEKOMSTIGE FORMAAT VAN ONS NUUSBRIEF

Vanaf hierdie week sal ONS NUUSBRIEF hoofsaaklik in elektroniese formaat deurmiddel van die WhatsApp-gemeentegroep en Facebook aan lidmate beskikbaar gestel word.

Vandag se uitgawe is reeds gister uitgestuur.

Die grootste oorweging by die neem van hierdie besluit was die besparing in die koste van papier wat dit te weeg sal bring.

Daar sal egter steeds elke Sondag ‘n beperkte aantal gedrukte nuusbriewe beskikbaar wees.

U word dus vriendelik versoek om net een te neem indien u nie die elektroniese weergawe verkies nie.

ONS OMGEEBOEKIE

Terwyl die opdatering van die inligting aandag geniet, is daar steeds geleentheid vir lidmate wat hulle ou foto wil vervang, of diegene wat nog nie ‘n foto ingestuur het nie, asook nuwe lidmate, om foto’s van die gesin vir ons per e-pos te stuur na die Kerkkantoor by kantoor@gkbfnnoord.co.za of na ds Kobus by  kdopper@lantic.net  

Slegs ‘n paar foto’s is nog tot dusver ontvang. Neem asseblief die vrymoedigheid en stuur u foto’s in!!

PSALM- EN ORRELFEES
In die vorige berigte is genoem dat die Psalm- en Orrelfees deur die GK Bfn-Suid aangebied word. Dit word egter deur die Gereformeerde Kerk Bloemfontein-Suidheuwels aangebied op Saterdag, 04 Junie, om 10:00.

Toegang is gratis en vir meer inligting kan Tiaan Herbst gekontak word by 076 221 7071.

Daar sal ook worsbroodjies en skyfies teen R25 elk beskikbaar wees.Vooraf bestellings kan gemaak word by Anel Herbst – 082 496 6439.

BELANGRIKE DATUMS IN DIE TWEEDE KWARTAAL

Donderdag 26 Mei

Hemelvaartdag – Erediens om 18:00

Sondag 05 Junie

Pinkstersondag

                                      Ouderlinge vergader

                                      Diakonie vergader

Sondag 12 Junie

NAGMAAL

Gemeente-ete om 11:30 in kerksaal

Donderdag 16 Junie                  

Jeugdag

Vrydag 17 Junie                         

Openbare vakansiedag

Vrydag 24 Junie                         

Skole sluit

Dinsdag 19 Julie                        

Skole open

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE

Die Gemeentefunksiekommissie het twee Swartwildebeeste as skenking bekom. Hulle beplan om 20 kaartjies per bok teen R300 stuk te verkoop. Die twee wenners word d.m.v. ‘n trekking bepaal en die prys is ‘n geleentheid om self die bokke te skiet en ‘n “verrassingspakkie”.

Dit sal onder streng toesig geskied en wapens is beskikbaar indien u nie oor een beskik nie.

Die vleis sal verwerk en verkoop word as nat/droë wors. Die fondse wat ingesamel word, sal aangewend word om groter geleenthede, bv. ‘n Gala-aand met ‘n gaskunstenaar, te befonds. ‘n Kermis is ook deel van die beplanning.

Om suksesvol te wees, is die betrokkenheid van die Gemeente egter van kardinale belang. Daarom word almal se insette benodig.

Kontak asseblief die volgende persone om u idees oor te dra asook vir die aankoop van kaartjies vir die wildebeeste:

Louis van Niekerk

082 651 0001

Louwrens de Beer

082 789 6793

Hannes van Jaarsveld

072 436 5915
LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Hartlik geluk!

BELYDENDE LIDMATE:

20 Mei:

Br Daniël van Eeden –                  064 833 3933   

21 Mei

Sr Lenie Geyer – 082 742 9040 

Br Gideon Swart – 051 436 6602 

Br Luan van der Walt – 051 436 3582

Br Giel Viljoen – 072 218 4887

DOOPLIDMATE

Vandag

Anél van der Bijl – 082 303 8046

17 Mei 

Piet Mosca –               071 352 8915   

GEDAGTE VIR DIE WEEK

Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie,

nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie,

Psalm 1 vers 3