Die erediens word vandag deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Die HERE groet ons met Sy seën !

Sang voordat die erediens begin.

Liedboek 280: 1 & 2

Lofsang

Skrifberymming 1-6: 1, 2 & 3

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Exodus 20

Sang

Skrifberymming 8-1: 1 & 2

Bediening van die Heilige Doop aan Jan Daniël van den Berg

Ouers: Jannie en Liza-Mari van den Berg

Grootouers: br Whitey en sr Xandra van der Walt

Sang

Psalm 134:4

Gebed

Sang

Psalm 105:5

Skriflesing & teksverse

Ester 4: 1 tot 17

Prediking

Slotsang;  

Skrifberyming 11-2: 1, 2 & 4

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

Ons sing saam: AMEN, AMEN, AMEN

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Bybelverspreiding word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Diakonale Kas van Barmhartigheid in die sakkie met die houtraamwerk.

KATKISASIE

Die klasse vir hoërskoolkinders open DV eerskomende Woensdag, 6 April 2022 om 18:15

Die katkisasieklasse vir voorskoolse- en laerskoolkinders open volgende Sondag direk na die erediens vir die tweede kwartaal.

 Die betrokke ouers word vriendelik versoek om die opening by te woon..

DOOPPLEGTIGHEID

Die Sakrament van die Heilige Doop word vanoggend tydens die erediens bedien aan Jan Daniël, verbondskindjie van Jannie en Liza-Mari van den Berg.

Die gesin woon tans in Engeland en het spesiaal gereël om die doopplegtigheid hier te hou.

Ons wens hulle en hulle familie, in besonder vir br Whitey en sr Sandra van der Walt, Liza-Mari se ouers, van harte geluk en ons bede is dat hulle die krag en genade sal ontvang om klein Jan op te voed in die vrese van Sy naam.

SAAMKUIER NA DIE EREDIENS

Daar sal weer ‘n volgende Sondag geleentheid wees om saam te kuier na die erediens. !

U word almal hartlik uitgenooi om na afloop van die erediens ‘n koppie koffie/tee of glasie sap in die kerksaal te geniet

GELUK AAN:

Br Chris van der Linde wat ‘n nuwe rekord vir gewigoptel op die Afrika-vasteland en die Suidelike Halfrond opgestel het deur 455kg op te tel!

Hierdie is net nog een van vele rekords wat hy al in die verlede opgestel het.

Ons sê ook  virsy vrou sr Sonelle asook sy pa, br Chris van der Linde en ma, diak Henda van der Linde, baie geluk met hulle seun se puik prestasie

ONS DINK AAN…

Br Hennie van der Walt van Whitesweg en sr Kotie Fourie van Woodlands wat beide rugoperasies ondergaan het.

Ons dra vir hulle en hulle wederhelftes, sr Helena en br Hannes, asook hulle familie aan die Genadetroon van ons Hemelse Vader op en bid dat hy hulle besonder naby sal wees.

LIDMATE TER APPROBASIE AS KERKRAADSLEDE

Die name van die volgende lidmate is die afgelope drie weke ter approbasie aan die Gemeente voorgehou om te dien as diakens:

  • Sr Anél Havenga, Graceland 23
  • Br Koos du Pisanie, Monte Video 40
  • Br Piet Mosca, Ben Tindallstraat 10
  • Br Pieter van Rooyen, Winterstraat 13

Sr Anél Havenga, br Koos du Pisanie en br Piet Mosca het die roeping opgevolg en sal eersdaags in hulle amp bevestig word.

NOOD IN OEKRAïNE

Die Deputate Ekumeniese sake het bevestig dat daar ‘n betroubare manier is vir finansiële hulp deur middel van ‘n gereformeerde kerk in Hongarye.

Indien u sou belangstel om ‘n bydrae te maak, kan u die Kerkkantoor kontak vir meer besonderhede.

ONS OMGEEBOEKIE

Die laaste uitgawe van hierdie boekie was in 2019 en is heelwat van die inligting wat daarin voorkom, nl. name, verjaarsdae, adresse, kontaknommers en foto’s, dus nie meer op datum nie.

Ons beplan om ‘n 2022-uitgawe beskikbaar te stel.

Ten einde te verseker dat die inligting wat daarin verskyn korrek is, is die ouderlinge versoek om tydens huisbesoek elke lidmaat se besonderhede te bevestig.

Lidmate wat hulle ou foto wil vervang, diegene wat nog nie ‘n foto ingestuur het nie, asook nuwe lidmate, word versoek om intussen nuwe foto’s vir ons per e-pos te stuur na die Kerkkantoor by kantoor@gkbfnnoord.co.za of na ds Kobus by kdopper@lantic.net 

Neem asseblief die vrymoedigheid en stuur julle foto’s in!

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Hartlik geluk!

BELYDENDE LIDMATE:

Vandag

Sr Lizhan Opperman – 072 386 4131

4 April

Sr Maryke Carstens – 064 498 2583

6 April

Sr Anêl Havenga – 082 749 6908

Sr Francien Nel – 082 688 3138 

8 April

Sr Sanet Lombard –   073 472 2487 

Sr Mart-Mari Sauer – 082 638 3429

9 April

Sr Karen Ehlers – 071 388 2590

Sr Minke Pretorius – 083 310 1532

Sr Rina-Maria Schepers – 079 186 1358      

DOOPLIDMATE

Vandag

Hanco Opperman – 072 386 4131 

 Xavier Stoltz              – 082 573 9177

5 April

Miné Aucamp – 073 496 5945

GEDAGTE VIR DIE WEEK

In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël

Efesiërs 1 vers 13b