Die erediens word vandag deur  Ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

LITURGIE VANOGGEND

Afkondigings

Sang voor die erediens begin

Psalm 20: 1,2 & 4

Die HERE groet ons met Sy seën !

Lofsang

Psalm 150: 1 tot 3

Ons Bely ons geloof

Twaalf Artikels

Die wet

Sang    

Psalm 119: 6 & 7

Gebed

Sang

Psalm 66: 7

Skriflesing

Matteus 16: 21 tot 28; Matteus 26: 36 tot 46

Teksvers – Matteus 6: 10

Prediking

Slotsang;  

Skrifberyming 10-2

Die HERE stuur ons weg met Sy seën !

Ons sing saam: AMEN, AMEN, AMEN

KOLLEKTES

Daar sal vanoggend weer twee kollektes by die deure opgeneem word. 

Die kollekte vir Diakonie se kas van barmhartigheid word in die sakkie met die houthandvatsel geplaas.

Dié vir die Emeritaatsfonds in die sakkie met die houtraamwerk.

 GEMEENTE-ETE NA NAGMAAL

Nagmaal word DV volgende Sondag, 12 Junie, gevier.

Na afloop van die diens vind die gebruiklike en gesellige gemeente-ete plaas in die kerksaal om 11:30.

Dit word deur die Sustersbestuur aangebied en ons sê byvoorbaat dankie vir almal wat daarmee behulpsaam is.

Almal word hartlik uitgenooi om dit by te woon – bring net asseblief u eie eetgerei en drinkgoed saam.

Die koste beloop R50 vir volwassenes en hoërskool-kinders en R30 vir laerskoolkinders, terwyl dit gratis is vir voorskoolse kinders.

Die geld kan in die bussie gemerk Sustersbydrae in die voorportaal geplaas word of in hul rekening by Absa (632005), rekening-nommer 0470 341 769 inbetaal word met u naam en “ete” as verwysing.

Betalings kan ook tydens die ete gemaak word.

Belangstellendes moet asseblief hulle name op die groen vorm in die voorportaal invul of vir br Pieter du Plessis per sms /whatsapp by 082 570 1804 laat weet voor Vrydag, 10 Junie.

KATKISASIE/TEEBEDIENING

Terwyl die katkisasieklasse vir die voorskoolse- en laerskoolkinders aan die gang is, sal daar weer teebediening in die kerksaal wees waarheen almal van harte uitgenooi word.

Dit is die beurt van wyk Groenvlei en alhoewel dié wyk tans vakant is, glo ons dat daar genoeg helpers sal wees en word hulle byvoorbaat bedank vir hulle hulp.

Die katkisasieklasse sluit af vir die kwartaal en hervat weer op Sondag, 24 Julie 2022 en nie 17 Julie soos op die jaarprogram aangedui nie.

Die Woensdagaand-klasse het reeds afgesluit en sal weer op Woensdag, 20 Julie 2022, hervat.

Dit is ook die laaste Sondag wat daar teebediening is vir die kwartaal. Dit hervat ook op 24 Julie wanneer dit die beurt van wyk Lucas Steynstraat sal wees.

ONS DINK AAN…

Br Klasie de Kock wat verlede week in die hospitaal opgeneem is.

Ons bede is dat hy en sr Rina elke dag die nabyheid van die Here sal ervaar en dat hy spoedig sal herstel.

KERKRAADSVERGADERING

Die Kerkraad, dit is die ouderlinge, vergader DV vandag direk na afloop van die katkisasie in die kerkgebou.

Terselfdertyd hou die Diakonie ook hulle kwartaallikse vergadering in die konsistorie.

KLERE VIR LESOTHO-GEMEENTES

Daar bestaan ‘n groot behoefte in die Lesotho-gemeentes vir bruikbare klere. Indien daar lidmate is wat van hulp kan wees hiermee, kan u vir Dirk Coetzee kontak by 082 784 1993.

LIDMAATREGISTER

Met attestasie het oorgekom vanaf die Gereformeerde Kerk Pretoria- Montanapoort:

Br Willie Lineveldt, woonagtig te Bains Game Lodge.

Ons heet hom van harte welkom in ons Gemeente en vertrou dat hy baie gelukkig hier sal wees.

TOEKOMSTIGE FORMAAT VAN ONS NUUSBRIEF

Vanaf hierdie week sal ONS NUUSBRIEF hoofsaaklik in elektroniese formaat deurmiddel van die WhatsApp-gemeentegroep,webblad(www.gkbfnnoord.co.za) en Facebook aan lidmate beskikbaar gestel word.

Vandag se uitgawe is reeds gister uitgestuur.

Die grootste oorweging by die neem van hierdie besluit was die besparing in die koste van papier wat dit te weeg sal bring.

Daar sal egter steeds elke Sondag ‘n beperkte aantal gedrukte nuusbriewe beskikbaar wees.

U word dus vriendelik versoek om net een te neem indien u nie die elektroniese weergawe verkies nie.

ONS OMGEEBOEKIE

Terwyl die opdatering van die inligting aandag geniet, is daar steeds geleentheid vir lidmate wat hulle ou foto wil vervang, of diegene wat nog nie ‘n foto ingestuur het nie, asook nuwe lidmate, om foto’s van die gesin vir ons per e-pos te stuur na die Kerkkantoor by kantoor@gkbfnnoord.co.za of na ds Kobus by  kdopper@lantic.net  

Slegs ‘n paar foto’s is nog tot dusver ontvang. Neem asseblief die vrymoedigheid en stuur u foto’s in!!

BELANGRIKE DATUMS IN DIE TWEEDE KWARTAAL

Sondag 05 Junie

Pinkstersondag

                                      Ouderlinge vergader

                                      Diakonie vergader

Sondag 12 Junie

NAGMAAL

Gemeente-ete om 11:30 in kerksaal

Donderdag 16 Junie                  

Jeugdag

Vrydag 17 Junie                         

Openbare vakansiedag

Vrydag 24 Junie                         

Skole sluit

Dinsdag 19 Julie                        

Skole open

FONDSINSAMELINGSPROJEKTE

Die Gemeentefunksiekommissie het twee Swartwildebeeste as skenking bekom.

Hulle beplan om 20 kaartjies per bok teen R300 stuk te verkoop. Die twee wenners word d.m.v. ‘n trekking bepaal en die prys is ‘n geleentheid om self die bokke te skiet en ‘n “verrassingspakkie”.

Dit sal onder streng toesig geskied en wapens is beskikbaar indien u nie oor een beskik nie.

Die vleis sal verwerk en verkoop word as nat/droë wors. Die fondse wat ingesamel word, sal aangewend word om groter geleenthede, bv. ‘n Gala-aand met ‘n gaskunstenaar, te befonds. ‘n Kermis is ook deel van die beplanning.

Om suksesvol te wees, is die betrokkenheid van die Gemeente egter van kardinale belang. Daarom word almal se insette benodig.

Kontak asseblief die volgende persone om u idees oor te dra asook vir die aankoop van kaartjies vir die wildebeeste:

Louis van Niekerk

082 651 0001

Louwrens de Beer

082 789 6793

Hannes van Jaarsveld

072 436 5915

LIDMATE WAT HIERDIE WEEK VERJAAR

Die volgende lidmate verjaar gedurende hierdie week.

Hartlik geluk!

SENIOR LIDMATE

Br Nico Beek76 van Serenitas 113 wat vandag verjaar.

Sr Chrissie Coetzee80 van Sewe Damme 11 wat môre verjaar.

Sr Hettie Bezuidenhout73 van Bloemendalweg 7 wat Saterdag verjaar.

BELYDENDE LIDMATE:

Vandag

5 Junie

Stefan van Niekerk  – 082 290 8889

7 Junie

Br Anton Klopper –  051 436 6602

8 Junie

Br Jaco Kirstein Snr – 082 881 4060

9 Junie

Sr Janet Boshoff – 082 202 5950

10 Junie

Stephan Heyns – 072 469 7778

11 Junie

Sr Hettie Bezuidenhout – 082 785 8829

Br Bernard Marais – 082 770 6662

Ouderlling Gert Venter 082 856 1781

DOOPLIDMATE

 6 Junie

Luan du Toit – 073 241 8173

7 Junie

Gideon de Wet Jnr  – 073 101 5199

GEDAGTE VIR DIE WEEK

‘n Psalm van Dawid.

Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon,

alles behoort aan die Here,

want Hy het die fondamente daarvan in die see gelê

en dit stewig gevestig in die waters.

Psalm 24:1,2

PARYS HERDENK 150 JAAR!!

Die Gereformeerde Kerk Parys is hierdie jaar 150 jaar oud. Die Gemeente vier hierdie herdenking met die volgende program:

Saterdag 20 Augustus 2022

Van 10 uur af – Optrede van GP van Rheede van Oudshoorn en sy orkes terwyl heel hoenders gebraai word vir middagete. 13:00 – Middagete en gesellige kuier

Sondag 21 Augustus 2022 10:00 – Nagmaalviering 11:30 – Gedenktuin en gedenkbord word in gebruik geneem. 12:00 – Geleentheidstoespraak 13:00 – Vingerete en verder kuier

Uitnodiging Alle oudlidmate en belangstellendes word hartlik uitgenooi na die geleentheid.

U kan met br. Sanus Weyers (082 417 8931) of met dr. Rudolph van der Merwe (082 738 4173) kontak indien u die geleentheid wil bywoon.

GK SUIDKUS 50 JAAR

Dis met groot vreugde en dankbaarheid teenoor God vir sy genade dat ons bogenoemde kan vier op 02 en 03 Julie 2022.

Die program sal DV soos volg wees:

02 Julie Voorbereidingsdiens met tee en verversings daarna

03 Julie Nagmaal en ‘n ete daarna

Hiermee word alle oud-lidmate en ander belangstellendes hartlik uitgenooi om te kom deel in hierdie lofprysing tot eer van ons Here.

Almal wat met ons kan kom deel word gevra om Liana Schutte te kontak by 084 581 3809 of e-pos gksuidkus@gmail.com.

Ons beplan om vir die 4 Sondae in Junie elke week berigte in die Dopperbrokkie te plaas wat bietjie meer vertel van die gemeente se geskiedenis.

Ons versoek alle oud-lidmate om enige staaltjies, herinneringe, foto’s ens. vir Liana te stuur na gksuidkus@gmail.com.

Op Sondag, 03 Julie gaan ons geleentheid gee vir groeteboodskappe vir die gemeente, so stuur dit asb. ook na dieselfde epos adres.