Nagmaal – 11 April 2021

April 11, 2021
Die Heilige Nagmaal is vanoggend deur ds Kobus Botha, ons predikant, bedien.  Teksverse:  Lukas 23:40-43  40  Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: “Is jy nie bang vir…

Oggenddiens – 4 April 2021

April 4, 2021
Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons predikant, bedien. Teksverse: Johannes 20: 1 tot 10 1 Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die…

Goeie Vrydag – 2 April 2021

April 2, 2021
Die Goeie Vrydagdiens is deur ons predikant, ds Kobus Botha, bedien. Teksverse: Mattheus 27 verse 51 tot 54  51 Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo…

Oggenddiens – 28 Maart 2021

March 28, 2021
Die eredienste is deur ds Kobus Botha, ons dominee, waargeneem. Teksverse: Nehemia 8: 2, 6 & 7 2 Die hele volk het soos een man bymekaargekom op die plein voor…

Oggenddiens – 21 Maart 2021

March 21, 2021
Die erediens is deur ons dominie, Ds Kobs Botha, gelei. Teksverse: Numeri 6: 9 & 16 9 Maar as hy hom verontreinig deur aan iemand te raak wat onverwags in…

Erediens – 14 Maart 2021

March 14, 2021
Die erediens is waargeneem deur ons dominee, ds Kobus Botha Teksvers: Nehemia 4: 9 "Ons het tot ons God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit."

Erediens – Sondag 7 Maart 2021

March 7, 2021
Die erediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.Teksvers;Nehemia 2: 18"Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning…

Oggenddiens – 28 Februarie 2021

February 28, 2021
Die erediens is deur ons predikant, ds Kobus Botha, gelei. Teksverse: Nehemia 1: 4 - 11 4 By die aanhoor van dié woorde het ek gaan sit en gehuil en…

Oggenddiens – 21 Februarie 2021

February 21, 2021
Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons predikant, bedien. Teksvers: "By die aanhoor van dié woorde het ek gaan sit en gehuil en dae lank getreur. Ek het gevas…

Oggenddiens – 14 Februarie 2021

February 14, 2021
Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons herder en leraar, waargeneem. Teksverse: Nehemia 1: 1-3 1  Die verhaal van Nehemia seun van Gakalja. Dit was in die maand Kislef,…