Nagmaal – 15 Maart 2020

March 15, 2020
Ds Kobus Botha, ons dominee, het die Nagmaal waargeneem. DIE EREDIENS VANOGGEND Ons gee die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale. Die Nagmaalsformulier…

Aanddiens – 15 Maart 2020

March 15, 2020
Ds Kobus Botha het die erediens gelei. Teks: Matteus 27: 45-53 Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: "Eli, Eli, lemá sabagtani?" Dit is: My God, my God, waarom het U…

Aanddiens – 8 Maart 2020

March 8, 2020
Ds Kobus Botha, ons dominee, het die erediens gelei. Teksvers: Genesis 45:3 3 Toe sê Josef vir sy broers: "Ek is Josef. Leef Pa werklik nog?" Sy broers kon hom…

Oggenddiens – 8 Maart 2020

March 8, 2020
Ds Kobus Botha, ons predikant, het vanoggend se erediens gelei. Skriflesing: Efesiërs 4: 1-16 Teksverse: Efesiërs 4: 1,2 1 Ek druk julle dit op die hart, ek wat ‘n gevangene…

Oggenddiens – 1 Maart 2020

March 1, 2020
Die erediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha gelei. Teksverse: Efesiërs 3:14-21 14 Daarom kniel ek in gebed voor die Vader 15 aan wie die hele gemeenskap van gelowiges…

Aanddiens – 1 Maart 2020

March 1, 2020
Ds Kobus Botha, ons predikant, het die erediens waargeneem.  Teksverse: Rut 3:18 Naomi sê toe: "Wag maar en kyk wat nou gaan gebeur, my dogter. Die man sal beslis nie…

Oggenddiens – 23 Februarie 2020

February 23, 2020
Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons dominee, gelei. Teksverse: Efesiërs 2: 13 & 14 13 Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van…

Oggenddiens – 16 Februarie 2020

February 16, 2020
Ds Kobus Botha het die erediens gelei. Die voorgelese gedeelte word ook as teks geneem. Tema: "Uit genade is ons gered" Sang tydens die erediens: Skrifberyming 1-6: 1-3 Skrifberyming8-1: 1&2…