June 10, 2018
Passage : Lukas 17: 20 tot Lukas 18: 6

Predikant: Ds Kobus Botha

Teksverse:

Lukas 18: 1 Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word.

Lukas 18: 8 Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook! Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?