November 11, 2018
Passage: 1 Sameul hoofstukke 9,10,28 & 31(slegs gedeeltes)

Hulpdienspredikant: Dr Frans de Buyn (Emeritus)

Teksvers: 1 Sameul 10: 7c

" want God is by jou "