September 15, 2019
Passage: Markus 14: 22-31

Die erediens is deur ds Kobus Botha waargeneem.

Teksvers: Markus 14: 26

"Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe."