May 27, 2018
Passage : Hábakuk 2: 1 tot 4

Predikant: Ds Kobus Botha

Teksverse: Hábakuk 2: 2 tot 4

Hábakuk 1:2 Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here, moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red?
Hábakuk 1:3  Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word, waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral            rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebaklei.
Hábakuk 1:4  Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies,  en so word die reg verkrag.

Tema: "DIE HERE gee nie antwoorde nie maar HY is die antwoord ! "