June 3, 2018
Passage : Habakuk 3: 1-19

Predikant:  Ds Kobus Botha

Teksverse: Habakuk 3: 17-19

Hábakuk 3:17 Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees,
Hábakuk 3:18 nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.
Hábakuk 3:19 Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van 'n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop. Vir die koorleier. Met snarespel