August 4, 2019
Passage: Mattheus 10: 1 - 8, 16 - 33

Die erediens is deur ds Kobus Botha waargeneem.

Teksverse:

Mattheus 10: 26

Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie.

Mattheus 10: 28

Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.

Mattheus 10: 31

Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.