March 8, 2020
Passage: Genesis 45; Sondag 10 Heidelberg Katigusmus

Ds Kobus Botha, ons dominee, het die erediens gelei.

Teksvers:

Genesis 45:3

3 Toe sê Josef vir sy broers: "Ek is Josef. Leef Pa werklik nog?" Sy broers kon hom nie antwoord nie, hulle was te bang vir hom,