March 30, 2018
Passage : Johannes 13:1-20; Johannes 19:28-30

Predikant: Dr Frans de Bruyn (Emeritus)

Teksvers:

Johannes 19:30

Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: "Dit is volbring!" Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas