December 25, 2019
Passage: Jesaja 40:1-11

Die erediens is deur dr Frans de Bruyn gelei.

Teksvers:

Jesaja 40:9

Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring; roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda: "Julle God is hier!"