June 10, 2018
Passage : Johannes 10: 1-21

Predikant: Ds Kobus Botha

Sopraan tydens opneem van kollekte: Lindie Marais

Teksverse: Johannes 10: 7 & 9

Johannes 10: 7 Toe het Jesus verder gesê: "Dít verseker Ek julle: Ek is die ingang vir die skape.

Johannes 10: 9 Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry.