March 15, 2020
Passage: Daniël 5: 1-6, 16-30;Matteus 27: 45-53

Ds Kobus Botha, ons dominee, het die Nagmaal waargeneem.

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ons gee die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale.

Die Nagmaalsformulier word stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm.

Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

Votum en seëngroet
Lofsang:

 Liedboek 190:1,2,3

Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan:

Instellingswoorde van die Heilige Nagmaal, gevolg deur die Geloofsbelydenis van Nicea
Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die sing van Skrifberyming 5-4:1,2
Nagmaalsformulier: Gedagtenis
Gebed
Sing:

Psalm 116:4,5

Skriflesing:

Daniël 5:1-6,16-30 Matteus 27:45-53

Teksverse: Daniël 5:25; Mattteus 27:46

Preek
Nagmaalsformulier: Gebed
Sing Psalm 23:3 sittende
Nagmaalsformulier: Hartverheffing en Nagmaalbediening
Sing Skrifberyming 17-3:1 aan eerste en Skrifberyming 17-3:2 aan tweede tafel
Nagmaalsformulier: Lofverheffing
Dankgebed
Opneem van kollekte vir Diens van Barmhartigheid
Slotsang: Liedboek 510:1-4
Wegstuurseën