September 15, 2019
Passage: 1 Konings 6: 1-13; 37&38

Die Nagmaal is deur ds Kobus Botha bedien.

Teksvers:

1 Konings 6: 7

"Vir die bou van die tempel is klaar gekapte klip uit die groewe gebruik. Daar was geen geraas van hamers, beitels of enige ander ystergereedskap by die tempel toe dit gebou is nie."

DIE EREDIENS VANOGGEND

Ons gee weer die volledige besonderhede van die liturgiese orde, aangesien dit effens afwyk van die normale en omdat die Nagmaalsformulier stuk-stuk deur ds Kobus gelees word en eintlik ’n pragtige eenheid vorm. Volg gerus hierdie “handleiding” gedurende die diens:

►Voorafsang: Lb 163:1
►Votum en seëngroet
►Lofsang: Lb 190:1,2,3
►Direk daarna, terwyl ons steeds bly staan: Instellingswoorde van die H Nagmaal, gevolg deur die
►Geloofsbelydenis van Nicea
►Nagmaalsformulier se Selfondersoek, gevolg deur die sing van Lb 203:1,3
►Nagmaalsformulier: Gedagtenis
►Gebed
►Sing: Ps 116:4,5
►Skriflesing: I Kon 6:1-13; 37-38
►Teksvers: I Kon 6:7
►Preek
►Nagmaalsformulier: Gebed
►Sing Ps 23:3 sittende
►Nagmaalsformulier: Hartsverheffing en Nagmaalbediening
►Sing Sb 17-3:1 aan eerste en
Sb 17-3:2 aan tweede tafel
►Nagmaalsformulier:Lofverheffing
►Dankgebed
►Offergawes
►Slotsang: Lb 510:1-4
►Wegstuurseën