November 17, 2019
Passage: Matteus 26: 20-30; Korinthiërs 11: 23-26

Die Nagmaal is deur ons dominee, Ds Kobus Botha, bedien.

Teksverse:

1 Korinthiërs 11: 23-26

23 Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem
24 en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis."
25 Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis."
26 Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.

Tema:

"Die brood wat ons breek ......"