November 18, 2018
Passage: Matheus 27:45-56

Ons predikant: Ds Kobus Botha

Tema van die preek: " Deur God verlaat ..."

Teksvers: Matheus 27: 46

" Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: "Eli, Eli, lemá sabagtani?" Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat? "