July 1, 2018
Passage : Handelinge 19

Predikant: Dr Frans de Bruyn

Teksverse: Handelinge 19:13-16

13  Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die Naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê: “Ek besweer julle in die Naam van dié Jesus wat deur Paulus verkondig word.”
14  Dit was die sewe seuns van ‘n Joodse priesterhoof, Skeva, wat dit gedoen het.
15  Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê: “Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?”
16 Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, sodat hulle kaal en stukkend geslaan uit daardie huis gevlug het.