August 11, 2019
Passage: 1 Konings 19: 1 tot 21

Vanoggend se erediens is deur ds Kobus  waargeneem.

 Konings 19:12b,13

12bMaar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ‘n fluistering in die windstilte.

13Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy ‘n stem wat vir hom sê: “Wat maak jy hier, Elia?”