October 11, 2020
Passage: Genesis 44: 32 tot Genesis 45:16

Die erediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

Teksverse:

Genesis 45: 5 & 8

5 Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uit gestuur om lewens te red.

8 Dis nie júlle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte.