July 12, 2020

Die erediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

Die sopraan tydens die erediens was Zani Ludick.

Orrelbeleiding was Lourie Coetzee

Teksverse:

Hebreërs 11: 5 & 6

5 Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou.
6 As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.