November 15, 2020
Passage: 1 Petrus 3 vers 12 tot 22

Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

Teksvers:

1 Petrus3: 21

Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus.