January 15, 2021
Passage: Eksodus 17 vers 8 tot 16

Die  virtuelediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha, gebring.

Teksverse:

Eksodus 17: 11 & 12

11 Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste, en wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete.
12 Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aäron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot sononder.