October 18, 2020
Passage: 2 Konings 2: 19 - 25

Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons predikant, gelei.

Teksverse is die hele voorgelese gedeelte.

19 Die inwoners van die stad het vir Elisa gesê: "U sien self hoe mooi ons stad geleë is, maar die water is giftig en die oes uit die grond veroorsaak misgeboortes."
20 Elisa sê toe: "Bring vir my 'n nuwe skottel en gooi sout daarin." Hulle het dit na hom toe gevat.
21 Hy het uitgegaan na die plek waar die water uitkom en die sout daar ingegooi, met die woorde: "So sê die Here: Ek maak hierdie water bruikbaar sodat dit nie meer dood of onvrugbaarheid sal veroorsaak nie."
22 Die water is vandag nog bruikbaar, net soos Elisa gesê het.
23 Elisa is daarvandaan op na Bet-El toe. Terwyl hy op pad was daarnatoe, het 'n klomp klein seuntjies uit die stad gekom en hom gespot: "Hoër op, kaalkop! Hoër op, kaalkop!"
24 Hy het omgedraai, hulle aangekyk en hulle vervloek in die Naam van die Here. Twee bere het uit die bos gekom en twee en veertig van die kinders verskeur.
25 Van Bet-El af is Elisa na Karmelberg toe en daarvandaan na Samaria toe.