July 19, 2020
Passage: Hebreërs 11: 1-7

Die erediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

Teksvers:

Hebreërs 11: 7

Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom.