December 2, 2018
Passage: Filippense 2: 1 - 11

Erediens is gelei deur prof Johan Janse van Rensburg                                                                                                         ( (Emeritus professor UOVS - Departement van Praktiese Teologie)

Teksverse: Die hele voorgelese gedeelte word as teksverse geneem