September 20, 2020
Passage: Genesis 39: 1-23

Erediens is deur ons domminee, ds Kobus Botha, gelei.

Teksverse:

Genesis 39: 2 & 21

2 Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly.

Terwyl Josef daar in die tronk was,
21 was die Here by hom, en Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het.