September 20, 2020
Passage: Genesis 39: 1 tot 23

Die erediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

Die sopraan tydens die erediens was Zani Ludick.

Die orrelis is Lourie Coetzee.

Teksverse:

Genesis 2 & 21

2 Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly.

21 was die Here by hom, en Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het.