February 21, 2021
Passage: Nehemia 1: 1 tot 11

Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons predikant, bedien.

Teksvers:

"By die aanhoor van dié woorde het ek gaan sit en gehuil en dae lank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid."