December 23, 2018
Passage : Matteus 1: 1 tot 17

Erediens gelei deur ds Kobus Botha

Teme van die preek:

" Ons lewe uit God se  genade alleen ! "

Teksvers:

Matteus 1: 16

" Jakob was die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word."