February 23, 2020

Die erediens is deur ds Kobus Botha, ons dominee, gelei.

Teksverse:

Efesiërs 2: 13 & 14

13 Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus.
14 Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het.

Tema:

" Van ver tot naby"

Sang tydens die erediens:

Skrifberyming 2-2: 1 & 2

Psalm 130: 2 & 4

Psalm 66: 7

Skrifberyming 19-3: 10tot 4