January 23, 2021
Passage: Psalm 84

Virtuele erediens deur ds Kobus Botha waargeneem.

Teksverse:

Psalm 84 vers 3 en 4

3 Ek versmag van verlange na die tempel van die Here; met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God.
4 Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaeltjie 'n plek vir haar kleintjies daar by u altare, Here, Almagtige, my Koning en my God!