November 24, 2019
Passage: Romeine 8:1-13

Die erediens is deur ons predikant, ds Kobus Botha, gelei.

Teksvers:

Romeine 8: 9

Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.

Tema: "Kan 'n mens verander ?"