November 25, 2018
Passage: Genesis 17: 1-22

Ons predikant: ds Kobus Botha

 Tema van die preek: "God bind Homself altyd aan ons "

Teksverse: Genesis 17: 1-7; 15, 17

1 Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: "Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg!
2 Ek sal my verbond met jou sluit en baie, baie mense uit jou laat voortkom."
3 Abram het op sy knieë geval, en toe sê God vir hom:
4 "Dit is my verbond met jou: jy sal die vader wees van 'n menigte nasies;
5 jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want Ek maak jou die vader van baie nasies.
6 Ek sal jou baie vrugbaar maak, Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom.
7 Ek bring 'n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.

15 God het ook nog vir Abraham gesê: "Jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie. Haar naam is nou Sara.

16 Ek sal haar seën en vir jou 'n seun uit haar gee. Ja, Ek sal haar seën, en nasies en konings van volke sal uit haar voortkom."