July 28, 2019
Passage: 1 Konings 16: 29 - 17: 19 & Jakobus 5: 17 & 18

Die oggenddiens is deur ons predikant, ds Kobus Botha, gelei.

Teksverse:

I Konings 17:1

Elia die Tisbiet was ‘n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê: “So seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê.”

Jakobus 5:17

Elia was ‘n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie.