June 3, 2018
Passage : Johannes 9: 1-19

Predikant: Ds Kobus Botha

Teksverse: Johannes 9: 2,3

Johannes 9:2 Sy dissipels vra Hom toe: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s'n?"
Johanns 9:3 En Jesus antwoord: "Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s'n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word