August 30, 2020
Passage: Genesis 25: 19 - 34

Die erediens is deur ons dominee, ds Kobus Botha, gelei.

Die sopraan tydens die erediens was Zani Ludick.

Die orrelis is Lourie Coetzee.

Teksverse:

Genesis 25: 22 & 23

22 Die kinders het in haar teen mekaar gestamp, en toe sê sy: "Waarom gebeur so iets met my?" Sy het toe die Here gaan raadpleeg,
23 en Hy het vir haar gesê: "Daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien."