September 30, 2018
Passage: Romeine 5: 12 - 21

Ons predikant: Ds Kobus Botha

Teksvers: Romeine 5: 20

Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak; en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword.