August 4, 2019
Passage: 1 Konings 18: 18 tot 19

Die erediens is deur ds Kobus Botha waargeneem.

Teksvers:

1 Konings 18: 1

En geruime tyd daarna het die woord van die HERE in die derde jaar tot Elía gekom en gesê: Gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil Ek reën gee op die aarde.