December 5, 2021

Oggenddiens – 5 Desember 2021

Passage: Genesis 12: 1 tot 9

Die erediens is vandag deur dr Frans de Bruyn waargeneem

Teksverse:

Genesis 12: 1 & 3

1  Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys.

3  Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.”