January 6, 2019
Passage : Deuteronomuim 6: 1-13

Ons dominee Ds Kobus Botha het die erediens gelei.

Tema van die preek:

" Ons moet onthou om te onthou "

Teksverse: Deuteronomuim 6: 4-9

4 Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here.
5 Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.
6 Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly.
7 Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.
8 Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees.
9 Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.